• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 181
  • 19-11-2015, 14:52

Часто при рішенні задач виникає питання про справедливість деякого твердження, яке правильно у кількох випадках, але всі приватні випадки розглянути неможливо. Це питання іноді вдається вирішити за допомогою застосування особливого методу міркувань, званого методом математичної індукції. У брошурі наведено доказ принципу мат. індукції, а також велике число завдань з рішеннями на застосування цього методу.