• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 149
  • 19-11-2015, 14:58

У книзі зібрано завдання, що представляють основний коло ідей шкільного курсу алгебри і початків математичного аналізу, спеціальні розділи присвячені комбінаториці і комплексним числам. 

Особливістю книги є групування задач у серії: в кожній серії завдання пов'язані загальною ідеєю рішення і розташовані в порядку зростання труднощі. Це розташування матеріалу, а також вказівки до кожної серії, що становлять другу частину книги, і вступні зауваження до окремих глав допоможуть читачеві у самостійній роботі та набутті навичок математичного мислення. 
Для школярів, викладачів, осіб, що займаються самоосвітою, студентів педагогічних вузів.