• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 165
  • 19-11-2015, 15:00

У книзі розповідається про зв'язок між системами лінійних нерівностей і опуклими многогранниками, дається опис множини всіх розв'язків системи лінійних нерівностей, що вивчаються питання сумісних і несумісних; нарешті, дається поняття про лінійне програмування як про одного з розділів теорії систем лінійних нерівностей. В останньому параграфі дається доказ теореми двоїстості лінійного програмування.

Книга розрахована на школярів старших класів та всіх любителів математики.