• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 213
  • 19-11-2015, 15:11

Теорема про нерухому точку є твердження про те, що деякий рівняння (або система рівнянь має рішення. Доказуються топологічні теореми про нерухомі точки неперервних відображень відрізка, квадрата, кола та сфери. В доказах використовуються різні форми комбинаторно-геометричної леми Шпернера і поняття ступеня відображення.

Для школярів старших класів і студентів молодших курсів вузів.