• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 176
  • 19-11-2015, 20:57

Брошура містить популярний виклад важливого для сучасної математики поняття частково впорядкованої множини. Розглянуто поняття точної верхньої і точної нижньої граней, введені структури (решітки), розглянуто алгебраїчні властивості операцій взяття точних граней, введені дистрибутивні структури.

Для учнів старших класів середньої школи і студентів молодших курсів вузів.