• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 173
  • 19-11-2015, 20:59

Видання "Енциклопедії елементарної математики" задумано Академією педагогічних наук РРФСР як посібник для вчителів математики середньої школи і студентів фізико-математичних факультетів педагогічних і вчительських інститутів. Його призначення ? дати систематичний виклад наукових основ шкільного предмета математики. Книга не може служити для початкового вивчення предмета. Вона призначена для людей, які вивчали елементарну математику і вже стали або готуються стати викладачем елементарної математики. Вона не слід, як правило ні порядком, ні способу викладення математики в середній школі, оскільки те й інше зумовлено віковими особливостями учнів і освітніми цілями середньої школи, тобто міркуваннями, які не грають ролі по відношенню до підготовленого читача-профессоналу. Логіка видання ? це логіка систематичного, по можливості простого і доступного, викладення тих питань математичної науки, з яких будується шкільний курс, а також тих, які хоча і не знаходять в цьому курсі прямого вираження, проте необхідні для правильного і свідомого його розуміння і створюють перспективи для подальшого розвитку змісту і методів шкільного курсу. Книга починається статтею, присвяченої системам числення і нумерації. Далі йде стаття про побудову теоретичних основ арифметики - розглядаються досить загальні математичні поняття (множини, групи, кільця і поля), а також аксіоматичне виклад теорії натуральних чисел, на основі якої вводиться теорія цілих, раціональних, дійсних і комплексних чисел. Наступна стаття присвячена питанням, пов'язаним з теорією подільності, зокрема, теорії ланцюгових дробів. Остання стаття присвячена питанням округлення чисел, правил наближених обчислень, підрахунку похибок та допоміжним засобам обчислень.