• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 240
  • 19-11-2015, 21:26

Книга написана за матеріалами однієї з секцій шкільного математичного гуртка при МДУ. У пропоновану книгу ввійшли три теми: завдання про багатобарвної розмальовці карт, задачі з теорії чисел, які вирішуються з допомогою арифметичних вирахувань, і задачі з теорії ймовірностей, пов'язані з так званими випадковими блуканнями. Для читання перших двох розділів достатньо знання з математики в обсязі 8 класів середньої школи; третій розділ вимагає дещо більшої математичної культури. Книга розрахована переважно на школярів старших класів, але може бути використана також у студентських гуртках на молодших курсах. Друге видання цієї книги випущено видавництвом Физматлит в 2004 р. (ISBN: 5-9221-0369-5)