• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 167
  • 19-11-2015, 21:28

Книга є загальнодоступним введенням в нову область математики — теорію інформації, тісно пов'язану з кібернетикою і має ряд додатків в техніці зв'язку, лінгвістиці, біології і т. д. В третьому виданні піддався ретельному перегляду весь текст і внесені численні покращення в виклад. Дані про теоретико-інформаційних характеристики конкретних видів повідомлень (письмова і усна мова, фототелеграммы, телебачення тощо) поповнені результатами, отриманими в різних країнах протягом 60-х років нашого століття, в якості одного з прикладів, що ілюструють загальне поняття "лінії (або канали) зв'язку", розглянута "генетична лінія зв'язку" і відповідає їй "генетичний код". Книга доповнена двома новими параграфами, один з яких дає уявлення про теорії кодування — великому напрямку, выделившемся з теорії інформації і сьогодні іноді розглядається як самостійна наукова дисципліна. Для читання книги досить математичної підготовки в обсязі шкільного курсу. Книга розрахована на студентів вузів і втузів (а частково — навіть і на учнів старших класів середньої школи), викладачів середньої та вищої школи, інженерів-зв'язківців, фахівців в області фізики, біології, лінгвістики.