• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 214
  • 9-05-2016, 21:31

Анотація:

Освітній ресурс призначений для введення в біологію (5-6 класи). У ньому представлена ознайомча інформація про групи рослинних організмів. Навчальний матеріал несе цікаву інформацію про представників різних груп. ЦОР може використовуватися:
- для ведення урочної діяльності з предмету біологія;
- для організації і проведення позаурочної роботи ( гуртки, клуби, об'єднання);
-для організації позаурочних форм роботи у канікулярний час (профільні літні оздоровчі табори).
Навчальний матеріал може бути застосовний для навчання за стандартами нового покоління.
 Для складання ЦОРа використовувався текст дитячої енциклопедії РОСМЭН/ автор – Травіна В. В. «Світ рослин»/ М.:2014 рік 

Цільова аудиторія: для 6 класу