• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 161
  • 9-05-2016, 22:00

Анотація:

Освітній ресурс призначений для введення в біологію (5-6 класи). У ньому представлена ознайомча інформація про предмет біології – рослинному організмі. Навчальний матеріал наповнений цікавими фактами з життя і будови рослинних організмів. ЦОР може використовуватись: - для ведення урочної діяльності з предмету біологія;
- для організації і проведення позаурочної роботи ( гуртки, клуби, об'єднання);
-для організації позаурочних форм роботи у канікулярний час (профільні літні оздоровчі табори).
Навчальний матеріал може бути застосовний для навчання за стандартами нового покоління.
Для складання ЦОРа використовувалися матеріали дитячої енциклопедії РОСМЭН/ автор – Травіна В. В. «Світ рослин»/ М.:2014 рік

Цільова аудиторія: для 5 класу