• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 191
  • 10-05-2016, 23:12

Анотація:

Слайд – презентація призначена для учнів 11 класу загальноосвітньої школи і вчителів біології.
Є одним із джерел інформації при вивченні розділу загальної біології «Біосфера і людина».
Презентація містить багато цікавих фактів з області охорони природи, знайомить учнів зі структурою Червоної книги, несе фактичну та історичну інформацію.
Слайд – презентація може використовуватися повністю і фрагментами на кількох уроках даного розділу.
Презентація містить інструкцію для проведення лабораторної роботи « Вивчення біології охоронюваних видів тварин». В якості роздаткового матеріалу можна використовувати фото тварин Росії або певного регіону.
При складанні презентації використовувалися:
1. Вивчення екології у школі, програми елективних курсів./автор О. В. Петунін ; Ярославль 2007 рік.
2. Методичний посібник до підручника під редакцією Н.М. Чорновий «Основи екології»/автори: О. В. Пономарьова, Н.М.Чернова; Дрохва – 2007 рік.
3. Охорона тварин Росії /автор: А. М. Колосов; М-2001 рік.

Цільова аудиторія: для 11 класу