• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 173
  • 13-05-2016, 21:03

Анотація:

ЗАВДАННЯ УРОКУ: сформувати в учнів знання про частини рослинної клітини (клітинної оболонки, цитоплазмі, ядрі, вакуолі і пластидах); розкрити особливості будови рослинної клітини; показати значення кожної клітини; продовжити розвиток в учнів умінь працювати з мікроскопом та вміння приготування микропрепарата; навчити учнів розрізняти частини клітини на микропрепарате, порівнюючи їх з зображенням; навчити робити схематичні замальовки клітини і позначати її частини.

Цільова аудиторія: для 6 класу