• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 157
  • 13-05-2016, 21:55

Анотація:

1. Зміст уроку передбачає заключну перевірку засвоєння провідних понять курсу, що характеризують суть живого і «законів» життя на Землі в цілому. 
2. Перевіряємо вміння учнів угледіти в приватному прикладі прояв загальних закономірностей, тобто їх готовність до системного мислення. 
3. Будуємо урок, залучаючи учнів до активної і різноманітної навчальної діяльності: 
а) замальовка об'єктів, видимих неозброєним оком і під мікроскопом; 
б) складання «авторських» схем, що ілюструють взаємозв'язки в природі; 
в) використання особистого досвіду постановки біологічного експерименту для доведення наукових положень; 
г) складання узагальнених схем, розвивають системне мислення (наприклад, загальні схеми статевого і безстатевого розмноження, схеми газообміну та ін).

Цільова аудиторія: для 4 класу