• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 345
  • 12-11-2015, 22:21

Презентація з фізики для 8 класу "Електричні явища" створена на основі радянського навчального діафільму - діапозитивів з фізики для 8 класу, автор Л. Восканян. 

Кольоровий діафільм - діапозитиви з фізики. 

Презентація зручна для демонстрації на уроках і домашнього перегляду.

До відома вчителя

1. Діапозитив 1. Питання учням: Чому гільзи, показані на рис. 2, притягуються, а показані на рис. 3 і 4 – відштовхуються?

2. Діапозитив 2 на прикладі двох гільз, підвішених ша нитках, пояснює будову і дію найпростішого електроскопа. Зверніть увагу учнів на те, що замість гільз электроскопе використовуються тонкі листочки, які заряджаються від палички через металевий кулю і стрижень.

3. Діапозитив 3 призначений для контролю знань. Запропонуйте учням визначити за верхнім малюнками заряд палички, а нижнім – заряд електроскопа.

4. Діапозитив 4 ілюструє існування електричного поля в просторі, де знаходиться наелектризоване тіло. Зверніть увагу учнів на поля заряджених тіл і поведінку підвішеного на нитці зарядженого маленького пробного кульки поза полем (середній малюнок) і в полях позитивно і негативно заряджених великих куль (лівий і правий малюнки). Запропонуйте відповісти на питання: чи Зміниться напрямок відхилення маятника на кожному з показаних малюнків, якщо кулька зарядити позитивно? Чому?

5. Діапозитив 5 пояснює механізм виникнення електричного струму в металевому провіднику. Показано досвід з виникненням короткочасного струму в провіднику і модель його ділянки до і після появи струму. Зверніть увагу на заряджені кульки электроскопов, які створюють електричне поле в провіднику, і на діючі на електрони електричні сили, що приводять їх до впорядкованого руху, тобто до виникнення струму в провіднику.

6. На диапозитиве 6 показано виникнення блискавки як потужного і короткочасного електричного струму між двома різнойменно зарядженими хмарами і між хмарою і поверхнею Землі. Повідомте учням, що електричні заряди в хмарах утворюються в результаті складних процесів тертя, ударів, розщеплення на частини крапельок води і кристалів льоду.

7. Діапозитив 7 ілюструє роботу по розподілу позитивно і негативно заряджених частинок, совершающуюся у всякому джерела електричного струму. Зверніть увагу на нагромадження розділених частинок на полюсах джерела струму і утворення між ними електричного поля. Учні можуть привести приклади джерел струму, в яких для розподілу заряджених частинок використовується механічна, внутрішня, хімічна і світлова енергія.

8. При роботі з диапозитивом 8 запропонуйте учням назвати складові частини електричної ланцюга і показати відповідні позначення їх на схемі, а також відповісти на питання: Що у цій схемі є джерелом струму, а що приймачем електричної енергії? В якому положенні ключів К1 і К2 можна включати і вимикати тільки лампу Л1? При якому положенні ключів можна одночасно включати і вимикати обидві лампи?

9. На диапозитиве 9 з допомогою моделей ілюструється відміну швидкості руху електронів від швидкості поширення електричного поля в провіднику за аналогією з газопроводом, де швидкість руху частинок газу відрізняється від швидкості передачі тиску. Зверніть увагу учнів на одночасність руху електронів (часток газу) при виникненні електричного поля (тиску) в провіднику (газопровід). Покажіть конкретну частку у входу в дріт і опишіть її траєкторію за невеликий інтервал часу. Таку траєкторію буде мати частка біля виходу з провідника. Тому сигнал від початку дроти до його кінця дійде набагато раніше, ніж сама частинка. Для порівняння у верхній частині диапозитива наведено порядки швидкостей руху електронів (vу – швидкість пересування равлики) і поширення електричного поля (vc – швидкість поширення світла в провідниках.

10. Діапозитив 10 ілюструє залежність опору провідника від його довжини, площі поперечного перерізу та матеріалу. Його слід використовувати при узагальненні результатів відповідного досвіду, описаного в підручнику. 11. Діапозитив 11 пояснює пристрій і роботу повзункового реостата. Зверніть увагу учнів на спосіб ізоляції витків один від одного і їх контакту з щіткою повзуна. Запропонуйте учням показати, з яких частин реостата проходить струм при підключенні його затискачів до електричної ланцюга?

12. На диапозитиве 12 електричний струм в послідовно і паралельно з'єднаних провідниках порівнюється з потоками води у річках. Він допоможе узагальнити результати демонстраційних дослідів. Проведіть порівняння послідовного і паралельного з'єднання провідників в наведених схемах. Запропонуйте учням розповісти, що їм відомо про опір, силі струму і напруги в кожній ланцюга.

13. На диапозитиве 13 наведено приклад розрахунку загального опору розгалуженої електричної ланцюга. Зверніть увагу учнів на ділянки кола з послідовним і паралельним з'єднанням провідників, а також на спосіб розрахунку опору ланцюга шляхом послідовного спрощення схеми.

14. На диапозитиве 14 показано пристрій біметалевої пластини та її використання в запобіжнику-автоматі. Слід спочатку пояснити учням пристрій і роботу біметалевої пластини, а потім запобіжника. Зверніть увагу на струмоведучі частини запобіжника, місця замикання і розмикання ланцюга.

15. Діапозитив 15 знайомить з розташуванням електропроводки в однокімнатній квартирі (wh – лічильник електроенергії). Зверніть увагу школярів на способи приєднання ламп, вимикачів, дзвінка і розеток до мережі електричного струму. Запропонуйте їм визначити, чи витримає запобіжник, розрахований на струм 5А, одночасно включені телевізор я праска загальною потужністю 580 Вт, а також п'ять ламп по 60 Вт кожна?