• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 541
  • 13-11-2015, 21:13

Презентація з фізики для 9-11 класу "Механічні коливання і хвилі" створена на основі радянського навчального діафільму - діапозитивів з фізики, автор Ст. Яковлєв. 

Кольоровий діафільм - діапозитиви з фізики. 

Презентація зручна для демонстрації на уроках і домашнього перегляду.

До відома вчителя

Діапозитив 1 – приклад коливального руху. Може бути показаний при вивченні пристрою маятника.

Діапозитив 2 використовується після проведення досвіду «Коливання вантажу на пружині». Допоможе пояснити учням коливальний рух, поняття зміщення і гармонійні коливання.

Діапозитив 3. Графік вивчається після демонстрації досвіду по записування коливального руху тіла.

Діапозитив 4 призначений для опитування учнів при повторенні понять: зсув, сила, швидкість і прискорення при коливаннях тіла.

Діапозитив 5 призначений для опитування учнів при повторенні понять: амплітуда, період і частота коливань тіла.

Діапозитив 6 – вправи для закріплення понять: період і частота коливань тіла.

Діапозитив 9 – про загасання коливань.

Діапозитиви 10, 11 допоможуть розповісти про застосування в техніці вимушених коливань на прикладі вузлів моделі двигуна внутрішнього згоряння та самохідного зернозбирального комбайна «Нива».

Діапозитив 12 використовується при поясненні та закріпленні питання теми про явище резонансу.

Діапозитив 13 – про поширення коливань у пружних середовищах.

Діапозитив 14 використовується при вивченні теми «Поширення коливань у пружних середовищах. Поперечні та поздовжні хвилі».

Діапозитив 15 – про висоті тону звуку.

Діапозитив 16 знайомить зі слуховим органом людини, який розглядається як приймач звуку.

Діапозитив 17 – «Резонанс камертонів» – демонструється після проведення досвіду «Акустичний резонанс». Він допоможе пояснити досвід і закріпити досліджуваний матеріал.

Діапозитив 18 – приклад використання акустики в техніці. Акустична камера служить для вивчення вібрації моделі літака в повітряному потоці.

Діапозитив 19 – приклад застосування ультразвуку в техніці. Ультразвукова дефектоскопія використовується для виявлення внутрішніх дефектів (раковин, тріщин, вкраплень тощо) в різних виробах.

Діапозитив 20 призначений для перегляду при повторенні та узагальненні матеріалу з теми «Механічні коливання і хвилі».