• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 254
  • 13-11-2015, 21:14

Презентація з фізики для 7 класу "Будова речовини" створена на основі радянського навчального діафільму - діапозитивів з фізики, автор Л. Восканян. 

Кольоровий діафільм - діапозитиви з фізики. 

Презентація зручна для демонстрації на уроках і домашнього перегляду.

До відома вчителя

1. На диапозитиве 1 умовно показана поверхня краплі води при збільшенні в 2000 і 10000000 разів. Діапозитив слід демонструвати після проведення дослідів учителем по зміні об'єму тіл і розчинення фарби у воді та ознайомлення учнів з гіпотезою про існування найдрібніших частинок речовини – молекул. Слід пояснити школярам, що при збільшенні краплі води в 2000 разів кращим оптичним мікроскопом молекули ще не видно, їх можна було б помітити при збільшенні в 10000000 разів. Уявити масштаби збільшення допоможуть наступні дані: діаметр краплі води (0,5 см) при збільшенні в 2 000 разів буде дорівнює 10 м, а при збільшенні в 10000000 разів – 5 000 км.

2. Діапозитив 2 ілюструє текст підручника про розміри молекул. Молекула у стільки разів менше яблука середнього розміру, у скільки разів яблуко менше земної кулі. На малюнках приведені умовні розміри молекули, яблука і земної кулі, в дужках вказані їх діаметри. Якщо ж дотримуватися масштаб і вважати, що молекула має діаметр 0.5 мм, діаметр яблука буде дорівнює 100000 кілометрів.

3. Діапозитив 3 дає уявлення про кількість молекул в 1 см повітря. Наприклад, якщо відкрити кран порожньої посудини об'ємом 1 см так, щоб за одну секунду в нього проникали 100000000 молекул, то для заповнення всього обсягу знадобиться 9 000 років. В кулі діаметром 0.007 мм міститься стільки молекул повітря, скільки людей на земній кулі. (Слід підказати учням, що число з 18 нулями, називається «квинтиллион».)

4. На диапозитиве 4 зображені моделі молекул різних речовин. Зверніть увагу учнів на будову і розміри молекул, запропонуйте відповісти на питання: З яких частинок складаються молекули водню, кисню і води? В склад яких речовин входять атоми водню або кисню; у яких речовинах вони присутні разом?

5. При роботі з диапозитивом 5 запитайте школярів: З яких частинок складаються молекули льоду, води і водяної пари? Чи відрізняється вода, що знаходиться у фруктах і овочах, від води річок і озер?

6. Діапозитив 6 призначений для підготовки учнів до проведення фронтальної лабораторної роботи «Визначення розмірів малих тіл». Запропонуйте учням за допомогою міліметрової лінійки, показаної в кадрі, виміряти довжину трьох шматків дроту (63 мм, 56 мм; 60 мм) і, порахувавши кількість витків, обчислити діаметр кожного (2,1 мм; 1,4 мм; 0,6 мм). Зверніть увагу учнів на те, що цей метод дозволяє визначати розміри предметів, які менше ціни поділки вимірювального інструменту (1 мм).

7. На диапозитиве 7 показана схема руху однієї броунівської частинки, місцезнаходження якої зазначалося кожні 30 секунд. Слід звернути увагу учнів на безладне переміщення частинки в результаті численних ударів молекул рідини. Вказавши на будь-яку пряму лінію, що з'єднує дві сусідні позначки, запитайте школярів: якби місцезнаходження частинки зазначалося через 5 секунд, збіглися б нові позначки (кружечки) з цією прямою лінією? Можна запропонувати учням показати лінії, що з'єднують сусідні кружечки, у разі, коли місцезнаходження частинки фіксується кожні 60 секунд.

8. На диапозитиве 8 умовно представлені молекули рідини і дві броунівські частинки. Стрілки вказують напрямок дії молекул на броунівські частинки. Зверніть увагу учнів на розміри молекул рідини і броунівських частинок, розкажіть про їх співвідношеннях і про те, що рух броунівської частинки викликано багаторазовими ударами молекул води.

9. Діапозитив 9 допоможе пояснити на молекулярному рівні механізм дифузії в газах. Зверніть увагу учнів на безладне розташування молекул повітря і духів. Якщо молекули повітря (вони позначені зеленим кольором) розподілені майже рівномірно по площі центрального малюнка, то концентрація молекул духів зменшується зліва направо, що вказує на напрям їх руху та поступове поширення запаху.

10. Діапозитив 10 – ілюстрація до завдання № 2 підручника. Зверніть увагу школярів на показання термометрів і годин, а також на кордон забарвленої і чистої води у склянках. Поясніть учням процеси і підводить їх до думки про те, що швидкість руху молекул і температура тіла взаємопов'язані.

11. Діапозитив 11 допоможе пояснити існування взаємного тяжіння і відштовхування молекул. Стрілки вказують напрямок руху молекул після стиснення і розтягування тіла (пружини). Запропонуйте учням питання: Чому стисла або розтягнута пружина після припинення дії на неї сили приймає первісну форму? Чому тверде тіло при великому розтягуванні розривається або розпадається на шматки? Як розташовані молекули в тілах, що знаходяться в стислому або розтягнутому стані?

12. При роботі з диапозитивом 12 запитайте учнів: Які з показаних тел зберігають форму; обсяг; легко стискуються?

13. Діапозитив 13 ілюструє розташування молекул води, що знаходиться в твердому, рідкому і газоподібному станах. Зверніть увагу школярів на чіткість розташування молекул льоду і безладність – води і пари, на великі відстані між молекулами пари. Запропонуйте учням питання: Чому гази легко стискаються, а тверде тіло – важко? У чому подібність і відмінність у розташуванні молекул твердого тіла, рідини і газу?

14. Діапозитив 14 дозволить простежити характер руху молекул одного і того ж речовини, що знаходиться в трьох станах (на прикладі води). Точками позначені центри молекул, показано також їх переміщення. Зверніть увагу учнів на характер руху молекул у твердих тілах (коливання близько певної точки), рідинах (коливання і пересування) і газах (прямолінійні рухи в проміжках між зіткненнями). Запитайте школярів: У чому схожість і відмінність руху молекул води (речовини) в кожному випадку?

15. Діапозитив 15 допоможе узагальнити матеріали теми і відповісти на питання: У чому схожість і відмінності в розташуванні і характер руху молекул у твердих тілах, рідинах і газах?