• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 213
  • 13-11-2015, 21:16

Презентація з фізики для 7 класу "Будова речовини" створена на основі радянського навчального діафільму - діапозитивів з фізики, автор Е. Грейдина. 

Кольоровий діафільм - діапозитиви з фізики. 

Презентація зручна для демонстрації на уроках і домашнього перегляду.

До відома вчителя

1. Ця фотографія ділянки кристала протеїну, зроблена за допомогою електронного мікроскопа (збільшення 80000 раз) показує, що молекули розташовані досить впорядкованим чином. При цьому збільшення молекули нагадують велику кількість акуратно покладених апельсинів.

2. На фотографії, зробленій за допомогою електронного мікроскопа (збільшення у 45000 разів), молекули гемоцианина виглядають маленькими кульками – настільки маленькими, що протягом одного мікрона можна вмістити більше тридцяти молекул цього барвника. За величиною, формою і взаємним розташуванням молекул можна судити про якості барвника.

3. Моделі молекул водню, води, аміаку і ДНК (дезоксирибонуклеїнової кислоти) – однієї з найбільш складних молекул. Існують молекули, які складаються з двох, трьох, чотирьох і більше частинок. Найбільш великі молекули білкових сполук складаються з сотень тисяч частинок.

4. «Щоб скласти собі уявлення про малості цих молекул і про їх величезному числі в кубічному сантиметрі, уявімо собі, що ми нанизали б ці молекули одна за одною на неосязаемую тонку нитку так, щоб кожна молекула стосувалася сусідній. Для такої нитки найбільш підходящим клубком виявився б земну кулю: ми намотали б цю нитку 200 разів за екватора землі» Н. А. Умів (1846-1915 рр.)

5. В цій горі 100000000 родзинок. Якщо б кожна ягода зменшилася до розміру молекули, то вся гора вмістилася б у шпилькової голівці.

6. Завдяки руху молекул рідин і газів розчин мідного купоросу і вода з часом (в 1-2 тижні) перемішуються, а важкі пари брому вже через кілька хвилин проникають у верхню частину посудини.

7. При приведенні в тісний контакт двох металів А і Б через достатньо великий термін (за кілька років при нормальних умовах) на місці контакту двох металів утворюється «дифузійна зона», що представляє собою шар сплаву товщиною в 1-2 мм з компонентами А і Б.

8. В якості моделі броунівського руху можна використовувати картину «танці» пилинок в повітрі, що стає видимої при косому сонячному освітленні. Цю картину описує поет і філософ Лукрецій Кар (94-51 рр. до н. е.).

9. Швидкість молекул газу в порівнянні зі швидкостями пасажир ського літака ТУ-104 і потяги. Швидкість молекули водню при 0°С 1760 м/сек Швидкість молекули парів води при 100°С 570 м/сек Швидкість молекули азоту при 0°З 450 м/сек Швидкість молекули кисню при 0°С 425 м/сек Швидкість пасажирського літака ТУ-104 220 м/сек Швидкість поїзда 28 м/с

10. У змаганні на швидкість між молекулою водню і пасажирським літаком ТУ-104 виграла б молекула водню, якби могла вільно рухатися в одному напрямку.

На піщаній косі в Гданському затоці Балтійського моря знаходиться найзахідніша точка СРСР. Звідси до самої східної точки нашої країни на острові Ратманова в Беринговому протоці – 10000 км. Молекула водню за 3.16 години двічі покриє це відстань – і туди і назад. Це ж відстань ТУ-104 пролетить за 25,2 годин.

До диапозитиву можна повернутися після введення поняття швидкості та вивчення одиниць швидкості в темі «Рух і сили для самостійного підрахунку учнями часу, необхідного тій чи іншій молекулі для проходження відстані в 10000 км.

11. На дно посудин з однаковими обсягами води опущені частинки барвника – марганцевокислого калію, грифеля хімічного олівця та ін. Судини поміщені в різні температурні умови. В посудині, що знаходиться в приміщенні, де 22°З, вода повністю. забарвилася за 8 годин, а в посудині, що знаходиться на вулиці при 6°С, за цей же час убрався стовпчик води висотою 1.2 див. Отже, швидкість дифузії істотно залежить від температури. А так як факт руху молекул обґрунтовується демонстрацією дифузії, то робиться висновок про залежність швидкості руху молекул від температури.
Постановка досліду утруднена в умовах кабінету фізики, тому рекомендується провести його в домашніх умовах. (Результати досвіду дані по вимірам учнів VI класів школи № 204 р. Москви).

12. Для умов нашої планети ми вважаємо звичайними три стани речовини – тверде, рідке і газоподібне. Найлегше це показати на прикладі води: лід ковзанки – це її тверде стан, струмінь води, що б'є з шланга – це рідкий стан, і пар над відром води – газоподібний стан. Плазма – четвертий стан речовини дано на прикладах зварювання і Сонця.

13. Стану речовини з точки зору молекулярної будови різні мірою порядку в розташуванні молекул та характером їх руху. Самі ж молекули одного і того ж речовини в будь-якому з трьох станів не відрізняються один від одного.

14. Слово «газ» походить від грецького слова «хаос», тобто безлад. Кожна молекула газу знаходиться в безперервному русі. Її зіткнення з сусідами неминучі. В який бік полетить молекула після удару, як зміниться її швидкість, який шлях вона пройде до наступного зіткнення – передбачити важко; зустрічі можуть бути найрізноманітніші.
Молекули рідини розташовані більш щільно, кожна молекула майже весь час «топчеться» на одному місці в оточенні одних і тих же сусідів і тільки іноді переміщується, набуваючи нових сусідів.
В речовину в твердому стані молекули настільки щільно упаковані, що для них можливі коливання біля положення рівноваги.

15. Ваги з увігнутою і плоскою чашками виставлені під дощ. Над увігнутою чашкою ваг встановлено навіс таким чином, що краплі дощу на неї не потрапляють. Краплі вдаряються про плоску чашку ваг і стікають з неї. Удари окремих крапель складаються, чинячи тиск на чашку ваг і змушуючи її опуститися. Щоб відновити рівновагу, на другу чашку ваг кладуть гирі. Підрахувавши вага гир, можна визначити силу тиску крапель дощу на відкриту чашку ваг. Знаючи площу плоскої чашки ваг (20см × 20 см) і вага гир (400 р) можна визначити тиск чиниться ними. Точно так само можна пояснити існування тиску газу на дно і стінки посудини, в який він поміщений. На дно і стінки посудини падає надзвичайно частий «дощ» дрібних «крапельок» речовини – молекул. Удари окремих молекул слабкі, але вони настільки численні і настільки часто слідують один за іншим, що справляють тиск, який вже неважко виміряти приладами.
Зменшивши об'єм, займаний газом, ми тим самим збільшимо число молекул у кожному кубічному сантиметрі, що спричинить за собою збільшення числа ударів об стінки і дно посудини. Число ударів молекул повітря при нормальних умовах на 1 см2 поверхні за 1 сек. виражається числом порядку 1027.