• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 226
  • 13-11-2015, 21:25

Презентація з фізики "Світлові явища" створена на основі радянських навчальних діапозитивів з фізики, автор З. Батюкова, студія "Діафільм". 

Кольорові діапозитиви з фізики. 

Презентація зручна для демонстрації на уроках і домашнього перегляду.

До відома вчителя

Діапозитиви 1, 2 призначені для показу на першому уроці в комплексі з демонстраційними дослідами по оптиці при формуванні зрозуміла про джерела світла . Слід звернути увагу шкіл інків на ті джерела світла, які є в кабінеті.

Діапозитив 3 можна використовувати в комплексі з демонстраційними дослідами по оптиці. У ході бесіди необхідно показати області тіні і півтіні, добре видимі на кадрі.

На диапозитиве 4 схематично зображено механізм утворення сонячних і місячних затемнень, зміни місячних фаз. Його використовують у комплексі з малюнками підручника. Земля я Місяць, освітлені Сонцем, відкидають конуси тіні (що сходяться) і конуси полутеней (що розходяться).

Коли Місяць потрапляє в тінь Землі, відбувається повне або часткове затемнення Лупи. Якби площина місячної орбіти збігалася з площиною екліптики, кожного молодика відбувалося б сонячне затемнення, а кожне повний місяць – місячне затемнення. Але площина місячної орбіти перетинає площину екліптики під кутом 5°9'. Тому Місяць звичайно проходить на північ або на південь від площини екліптики, і затемнень не відбувається.

Діапозитиви 5, 6 можна показати після проведення демонстраційних дослідів з оптики з дзеркалами при вивченні законів відбивання світла. Слід звернути увагу учнів на використання дзеркал, на дзеркальне відображення від поверхні води. Діапозитиви познайомлять школярів з побудовами зображень джерела світла і предмета в плоских дзеркалах.

Діапозитиви 7, 8 допоможуть сформувати в школярів поняття про зміну величини переломленого кута (збільшується чи зменшується) при переході з одного середовища в іншу в залежності від оптичної щільності. Під час бесіди з учнями про застосування явища повного внутрішнього відбиття обговорюються призначення і пристрій (хід променя) призматичного бінокля (діапозитив 12), а також перископа (див. малюнок у підручнику).

Діапозитив 9 можна використовувати в комплексі з диапозитивами 14 і 15 при вивченні оптичних приладів. Учнів слід познайомити з назвою лінз: 1) двояковыпуклая, 2) плосковыпуклая, 3) випукло-увігнута, 4) двояковогнутая, 5) плосковогнутая, 6) вогнуто-опукла.

Діапозитив 10 зображує хід променів у лінзах різної форми: рас-сеивающей і збирає. Необхідно звернути увагу учнів на те, що лінзи однієї і тієї ж форми можуть бути: а) збирають – скляна лінза в повітрі; б) розсіюючими – повітряна лінза у воді. Це залежить від оптичної щільності матеріалу лінзи і її довкілля.

Діапозитив 11 призначений для формування навичок побудови зображення предмета в тонкій лінзі. Слід звернути увагу учнів на зміну розмірів зображення по мірі наближення предмета до лінзи.

Діапозитив 12. У ході бесіди про застосування оптичних приладів можна запропонувати учням розповісти про використання бінокля (слід повернутися до диапозитиву 8).

Діапозитив 13 використовується в комплексі е підручником. Він знайомить з оптичним пристроєм фотоапарата. Учням повідомляється дата народження фотографії (1839). Можна навести вислів С. Вавілова в ролі фотографії в нашому житті: «Відкриття фотографії для людини відіграло таку ж роль, як і книгодрукування».

Діапозитиви 14, 15, 16 призначені для поглиблення і розширення знань учнів про оптиці, про оптичних приладах. Застосування телескопів і мікроскопів вносить величезний внесок у розвиток багатьох галузей фізики. Широко використовуються мікроскопи в медицині, зокрема в мікрохірургії ока. Хлопцям буде цікаво дізнатися, що телескоп і мікроскоп були винайдені в 1608 році. Важливо відзначити, що основною частиною всякого оптичного приладу є оптична система. В одних оптичних приладах (проекційний апарат, фотоапарат) зображення виходить на екрані, який повинен бути встановлений у площині зображення; інші прилади (мікроскоп, телескоп, лупа, бінокль, окуляри) призначені для роботи з оком. В цьому випадку прилад і очей представляють як би єдину оптичну систему, і зображення виходить на сітчастій оболонці ока.

Діапозитиви 17, 18 можна використовувати в комплексі з підручником при вивченні будови ока як оптичної системи, дефектів зору і способів їх усунення. Діапозитиви можуть застосовуватися і при опитуванні учнів, при закріпленні й узагальненні теми.

Діапозитиви 19, 20 розповідають про міжгалузевий науково-технічний комплекс «Мікрохірургія ока» (МНТК) та його генеральному директорі Федорова Святослава Миколайовича. Першим у нашій країні в 1960 році він сконструював пластмасовий кришталик і здійснив операцію з пересадки (імплантації) штучного кришталика на людське око. С. Федоров винайшов метод, що отримав в медицині назва «радіальна кератомия» (грец. «керато» – рогівка), лікарі всього світу називають його «російським методом». Він полягає в нанесенні надрізів на передню поверхню рогівки в радіальному напрямку. Вперше така операція була здійснена в 1974 році.