• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 243
  • 12-12-2015, 21:17

Ця слайдовая презентація створена з метою вивчення хвильової інтерференції – взаємного збільшення і зниження амплітуд коливань при складанні зустрічаються хвиль. Для більш точного розуміння явища в ній даються зорові приклади і докладні пояснення всіх процесів – як словесні, так і у вигляді математичних виразів.

Запропоноване показом знайомство з явищем інтерференції в рамках 20-ти відеосторінок проходить за планом:

- Принцип суперпозиції і його застосування в водяних хвиль,

- Очікувані результати хвильового складання,

- Умова максимуму - взаємного посилення при складанні хвиль,

- Умова мінімуму – погашення зустрічних хвиль,

- Визначення поняття інтерференції,

- Умови отримання ясної інтерференційної картини,

- Досвід Юнга зі спостереження інтерференції світла і кільця Ньютона,

- Інтерференція в тонких плівках і в природі.

Показ містить безліч барвистих ілюстрацій, що представляють собою як фотографії явищ і дослідів, так і схематичні зображення.

Пояснення на слайдах докладні і доступні для розуміння навіть без коментарів вчителя, тому за допомогою цієї презентації можливе вивчення теми як на уроці, так і самостійно.