• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 247
  • 12-12-2015, 21:18

Вивчаються у курсі шкільної фізики основи астрономії показують глибоку зв'язок процесів на Землі з явищами в космосі – закони фізики єдині, діють як на земній поверхні, так і далеко від неї. Вивченням загальних для всіх космічних тіл законів займалися вчені різних епох, подарувавши світові точні опису руху зірок і планет, Землі і її супутника Місяця.

Сторінки презентації «Фізика в космосі» розкажуть глядачам про історію космічних досліджень та особливості діючих у їхніх рамках законів у наступному порядку:

1. Фізика як наука про всіх природних явищах,

2. Космос і історія його освоєння людиною,

3. Вчені-першопрохідці у світі космічних знань,

4. Фізичні закони в космосі:

- доказ обертання Землі – маятник Фуко,

- явище інерції в космічному просторі,

- особливості взаємодії і руху Землі і Місяця.