• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 280
  • 12-12-2015, 21:20

Презентація входить до складу комплексу відеоматеріалів для уроків фізики в 11-му класі. Її тема – сила Ампера, що діє на провідник з струмом, і всі її характеристики, в які включається напрямок дії, числовий вираз і використання в дії різних приладів.

Показ складений з 25-ти слайдів, зміст яких спрямоване на всебічне вивчення теми та ефективне її закріплення. Для цього на сторінках посібника пропонуються:

- Відомості про великого фізики і математики Андре Марі Ампере,

- Опис сили Ампера – словесне і у вигляді формули,

- Правила визначення напрямку сили Ампера в просторі,

- Докладні дані приладів, в яких застосовується сила Ампера,

- Завдання з вивченої теми з правильними відповідями.

Теоретичні відомості представлені у вигляді інформаційних блоків з заголовками, доповнені яскравими ілюстраціями – зображеннями, схематичними зображеннями та кресленнями.

Ознайомлення з презентацією може бути як загальними для всього класу, так і індивідуальним – для більш глибокого розуміння теми, в цілях підготовки повідомлення до уроку або в якості тренажера до іспиту з предмету.