• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 221
  • 12-12-2015, 21:20

Презентація присвячена наочного вивчення пристрою і принципу дії приладу, який використовується для візуального спостереження спектра та спектрального аналізу різних речовин. Спектроскоп, або спектрометр, на сторінках посібника «розбирається» на складові елементи з докладним описом функцій кожного з них і розповіддю про історію створення самого приладу.

Всі ці питання розглядаються в рамках показу в такому порядку:

- Наукове визначення спектрометра,

- Пристрій і опис принципу дії,

- Перший спектроскоп Кірхгофа і Бунзена,

- Сучасний вигляд приладу і область його застосування.

Всі теоретичні дані підкріплюються ілюстраціями – зображеннями та схематичними зображеннями пристрою. Самі тексти пропонуються у формі окремих тез, списків і таблиць.

За допомогою цієї презентації може бути оформлений розповідь вчителя або учнівський доповідь – вона легко замінить плакати і креслення на дошці, доповідач не зіб'ється з думки, а слухачі більш точно зрозуміють суть описуваного процесу. Доступний виклад дозволить також вивчити тему самостійно – з домашнього або учнівських ПК.