• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 756
  • 12-12-2015, 21:25

У матеріалах цієї презентації вивчається поділ предметів на мають всередині становить їх речовини вільні електричні заряди і не мають. Це розходження ділить навколишні нас об'єкти на провідники електричного струму і діелектрики. Кадри показу розповідають не тільки про саме явище, а також про всіх супутніх йому особливості в якісному і кількісному порядку.

На 18-ти сторінках посібника викладена інформація наступного змісту:

- Визначення провідників і діелектриків,

- Поведінка заряду всередині провідника і поляризація діелектрика,

- Напруженість поля усередині провідної сфери,

- Електростатична індукція,

- Еквіпотенціальні поверхні,

- Діелектрична проникність,

- Конденсатори,

- «Живі провідники» і застосування діелектриків.

Всі дані супроводжуються кресленнями, схемами, мальованими зображеннями і фотографіями, які роблять пояснення більш зрозумілими, а уявлення про суті явищ – більш глибоким.

Презентація може демонструватися на уроці фізики в 10-му класі як додаток до розповіді вчителя або доповідача. Доступне і докладний виклад дозволяє вивчати її самостійно для систематизації знань і підготовки до іспиту.