• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 219
  • 12-12-2015, 21:33

Презентація створена для докладного роз'яснення принципу дії теплових двигунів та відпрацювання вміння визначати їх ККД, а також отримання знань про дію двигунів внутрішнього згоряння на навколишнє середовище. Робота складається з 20-ти слайдів, в рамках яких даються наочні матеріали для проведення заняття фізики в 10-му класі відповідно до вимог до сучасного уроку:

1. Оголошення цілей і завдань майбутнього заняття,

2. Актуалізація знань з термодинаміки у вигляді відповідей на запропоновані питання,

3. Вивчення нової теми:
- поняття теплового двигуна,
- основні складові та схема роботи,
- ККД замкнутого циклу і цикл Карно,
- види теплових двигунів,
- плюси, мінуси і вплив на середовище.

4. Тестування по вивченій темі,

5. Питання на рефлексію і запис домашнього завдання.

З метою доступності викладених даних до текстових описах наводяться ілюстрації у вигляді схем, графіків, фотографій. До вопросникам додаються правильні відповіді для самоперевірки.

Презентація використовується як для проведення уроку, так і для самостійного ознайомлення при дистанційному навчанні, в цілях систематизації отриманих на уроці знань, при підготовці до підсумкового іспиту.