• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 320
  • 12-12-2015, 21:36

Презентація підготовлена для ефективного вивчення законів постійного струму в рамках уроків фізики 10-го – 11-го класів. Мета показу – систематизація знань учнів з цієї теми, з повною відпрацюванням їх на розв'язання ряду завдань. У його 20 з гаком сторінок увійшли наочні матеріали для організації як отримання теоретичних знань, так і їх закріплення:

1. Кросворд по темі «Електрика»,

2. Ряд формул для знаходження різних величин з докладним поясненням всіх буквених позначень,

3. Закони послідовного і паралельного з'єднання у вигляді схем і в буквеній формі,

4. Ряд завдань для самостійного рішення в напрямах:

- дати пояснення до запропонованими схемами,

- обчислити величини, що описують явище постійного струму,

- згадати імена вчених, назви приладів, склад формул.

5. Запис творчого домашнього завдання.

Сторінки доповнені схемами і тематичними ілюстраціями, висловами великих і анімацією. До завдань даються відповіді для самоперевірки.

Презентація може використовуватися при подачі первинних знань по темі або при їх узагальненні. При наявності на власному комп'ютері учня вона допоможе у самостійній підготовці до поточного контролю знань та підсумкового іспиту.