• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 343
  • 12-12-2015, 21:50

Над формулюванням закону всесвітнього тяжіння і особливостей його дії працювали багато видатні вчені, починаючи від Ньютона до вишукувань сучасних експериментаторів. Зараз він виражається стрункою теорією з формулами та доказами, але як і раніше доповнюється і уточнюється. Дана презентація містить зрозуміле пояснення його для учнів 9-х класів у вигляді демонстрації наступних матеріалів:

- Історія відкриття Ісаака Ньютона,
- Формулювання закону і виражає його формула,
- Дослідження Клеро і Даламбера,
- Три закони Ньютона,
- Факти, що підтверджують всесвітнє тяжіння,
- Застосування закону і межі його застосовності,
- Досвід Кавендіша,
- Пояснення явищ припливу і відливу.

Посібник дає коротку основу, якої цілком достатньо для швидкого знайомства з суттю описаних у ньому законів і систематизації знань, отриманих з підручника. Всі описи на його сторінках доповнюються кресленнями та схематичними малюнками для більш глибокого розуміння викладеного питання.

Знайомство з презентацією може бути як колективним – в класі з коментарями вчителя, так і самостійним – вдома чи з учнівських ПК.