• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 322
  • 12-12-2015, 21:51

Явище поверхневого натягу рідин дозволяє зберігати мінімально можливу площу поверхні, яка залежить від сили взаємного притягання її молекул. Саме ця властивість дає їм можливість розтікатися по гладких поверхнях більшою чи меншою мірою. Дана презентація складається з текстової та ілюстративної інформації по темі з опорним матеріалом для роботи вчителя на уроці або для самостійного вивчення сутності описуваного процесу.

У зміст слайдів увійшли:

- Визначення сили поверхневого натягу,
- Пояснення її дії,
- Суть процесів змочування та несмачивания на прикладах води і ртуті,
- Докладне пояснення капілярних явищ.

Всі визначення, опису і пояснення супроводжуються кресленнями та схематичними зображеннями явищ і процесів, а також формули для їх кількісного виразу.

Презентація демонструється на уроці в якості візуалізації усної розповіді учителя і доповнюється його коментарями. Креслення і схеми в її складі допоможуть провести закріплення знань на наступних заняттях, а домашній перегляд дозволить систематизувати урочні знання. При наявності на особистому ПК учня посібник стане джерелом довідкової інформації для підготовки до іспиту.