• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 180
  • 12-12-2015, 21:52

Презентація пропонує наочні матеріали для знайомства з науковими основами атомної фізики, а також з історією відкриттів у цій області. Будова атомів та їх загальні властивості з'ясовувалися протягом десятиліть шляхом проведення низки дослідів з різними тілами і матеріалами. Саме вони поклали початок сучасної теорії атома, відкриваючи можливості народження і розвитку ядерних технологій.

Показ, складений з 18-ти слайдів, містить пояснення наступних питань теми:

- Хронограф передумов для появи атомної фізики,
- Модель Томсона,
- Досліди Резерфорда,
- Протиріччя між теорією і експериментом,
- Постулати Нільса Бора,
- Складання енергетичної діаграми атома водню.

Посібник підготовлено для проведення уроку фізики у школі, тому крім теоретичних даних включає покажчики часу для прослуховування повідомлень учнів. Опис теорій і дослідів на його сторінках доповнено схемами, діаграмами, схематичними малюнками та фото.

Робота може демонструватися учням при первинному вивченні теми на уроці або вивчатися самостійно в цілях підвищення освітнього рівня та підготовки до іспиту.