• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 271
  • 12-12-2015, 21:58

Основи оптики як науки тримаються на законах проходження світла через різноманітні середовища. Особливості світлового заломлення при переході з одного середовища в іншу є одними з найбільш важливих з цих законів – вони визначають причини зміни напрямку світлового променя у воді, склі та інших речовинах. Презентація «Закони заломлення світла», підготовлена до уроку фізики у 8-му класі, дає наочне уявлення про це явище, представляючи увазі учнів наступну інформацію:

- Загальний опис явища,
- Виклад законів заломлення,
- Показники заломлення,
- Явище повного відбивання світла.

Всі пояснення супроводжуються формулами, які потрібні для вирішення завдань по темі, а також безліччю схематичних малюнків і креслень, замінюють зображення на класній дошці. Крім відомостей нової теми, посібник пропонує до ознайомлення історичну довідку про вивчення оптичних законів і таблицю показників заломлення для деяких конкретних речовин.

Презентація доповнює розповідь вчителя на занятті і поглиблює знання учнів, сприяючи кращому сприйняттю і засвоєнню розділу. Самостійне ознайомлення з нею дозволить також освіжити в пам'яті матеріал по темі при підготовці випускників до підсумкової атестації.