• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 240
  • 12-12-2015, 22:37

Презентація створена викладачем фізики для учнів коледжу. Розробка містить постулати теорії відносності. Демонстрація слайдів представлена у супроводі конспекту заняття, що спрощує використання мультимедійного матеріалу. Цей ресурс сприяє розвитку математичних здібностей учнів, робить вивчення предмета більш цікавим.

Презентація з насиченим змістом грамотно структурована. Всі розділи показу виконані в єдиному стилі, що добре позначиться на сприйнятті. У розробку включені цитати з наукових праць, необхідні формули, а також креслення і схеми. Присутність ілюстрацій відіграє ключову роль у навчальному занятті, зображення допомагають засвоїти суть, принципи механіки. Ряд питань, включених в презентацію, спонукає учнів до міркувань, до самостійного вивчення матеріалу.

Для показу на навчальному занятті підготовлені дев'ятнадцять слайдів. Розділи презентації виводяться на екран у наступній послідовності:

- що таке інерціальна система відліку;

- постулати про абсолютному часу;

- закон додавання швидкостей;

- приватна теорія відносності;

- розділи сучасної фізики;

- завдання для роботи в групах;

- питання для обговорення;

- домашнє завдання.