• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 176
  • 12-12-2015, 23:33

Презентація пропонує вчителям фізики матеріали до уроку. Мультимедійна розробка допоможе школярам встановити причину існування тиску з точки зору молекулярної будови речовини, а також дозволить з'ясувати, від чого залежить тиск і як його можна виміряти. Зміст показу спрямована на удосконалення в учнів вміння аналізувати, логічно міркувати, робити висновки. Організація навчального матеріалу сприяє вихованню інтересу до вивчення явищ фізики.

На слайдах розміщуються навчальні завдання до кожного з етапів заняття. Школярам належить вирішити якісні задачі, провести експеримент, виконати тренувальний тест. Сприйняття роботи не викликає складнощів, великий шрифт і яскраві заголовки привертають увагу. Для різних розділів уроку використовуються різноманітні шаблони, що сприяє швидкому переключенню уваги на уроці.

Для розкриття навчальної теми підготовлено тринадцять слайдів:

- епіграф до заняття;
- постановка завдання;
- питання на повторення;
- тематичні формули;
- рішення задач;
- експериментальне завдання;
- висновки уроку;
- тест;
- підсумки;
- домашнє завдання.