• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 220
  • 12-12-2015, 23:43

Презентація знайомить учнів з геліоцентричною системою Коперника. Ключовими інтелектуальними, розвиваючими і виховними цілями даного навчального мультимедійного посібника є вивчення школярами основних фактів життя вченого, і вкладу, внесеного ним у науку; вивчення руху небесних тіл, конфігурації та умови видимості планет, ознайомлення з системою світу Птоломея, Коперника; виховання позитивного ставлення до отримуваних знань, дисциплінованості; розвиток мислення і пізнавальних умінь (спостережливість, допитливість та інші); збагачення світогляду учнів. 

Посібник рекомендується для показу учням одинадцятих класів в ході вивчення шкільного предмета "астрономія". Робота малого розміру, складається з восьми слайдів, містить всю необхідну інформацію для реалізації озвучених вище дидактичних цілей допомоги. Презентація може бути використана вчителем протягом усього часу навчального заняття.

Мультимедійна презентація складається з таких ключових блоків:

Коротка біографія вченого.
Геліоцентрична система у варіанті Коперника.
Аксіоми.
Книга "Про обертання небесних сфер".