• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 196
  • 12-12-2015, 23:45

Презентація знайомить учнів шкіл, гімназій та ліцеїв з поняттям "постійні магніти". Даний мультимедійний навчальний посібник призначений для демонстрації учням дев'ятих класів на уроках фізики. Основними інтелектуальними, розвиваючими і виховними цілями посібника є формування уявлення про постійних магнітах, знайомство з їх властивостями; виховання інтересу до предмета; формування інтересу до вивчення законів природи, і до їх застосування в різних областях людської діяльності; розширення світогляду учнів. 

Презентація повністю відповідає завяленным цілей навчального заняття, і може бути використана протягом усього часу проведення уроку. Робота складається з п'ятнадцяти барвисто ілюстрованих сторінок. Матеріал слайд-фільму пізнавальне і цікавий, простежується чітка системність викладу інформації, переходи між основними блоками роботи логічні і послідовні.

Основні логічні блоки навчального мультимедійного посібника такі:

Визначення поняття.
Гіпотези вчених.
Властивості постійних магнітів.
Природне і штучне походження.
Железняк.
Періодична система елементів.
Сталь.