• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 596
  • 12-12-2015, 23:46

Презентація знайомить учнів з розвитком засобів зв'язку. Даний навчальний посібник рекомендовано для використання на уроках фізики в шостому класі. Основними інтелектуальними, розвиваючими і виховними цілями роботи є знайомство з призначенням та функціями засобів зв'язку минулого, теперішнього і майбутнього; формування вміння користуватися ними; розширення світогляду учнів; виховання інтересу до предмета. 

За допомогою цього навчального слайд-фільму стає можливим актуалізувати та поглибити знання школярів, розвинути пізнавальні здібності учнів, та сформувати такі комунікативні уміння, як уміння працювати в групі, вести діалог, отримати навички активного слухання тощо. Посібник складається з тридцяти однієї сторінки.

Основні логічні блоки навчального мультимедійного посібника такі:

Епіграф до заняття.
Цілі уроку.
Завдання для учнів.
Схема приймача Попова і простого радіоприймача.
Ребус.
Засоби зв'язку минулого і майбутнього.
Інформація, комунікація і комунікаційні системи.
Сучасні засоби: телефон, телебачення, радіо, телеграф, Інтернет, стільниковий і космічний зв'язок.
Питання учням.