• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 185
  • 13-12-2015, 00:25

Презентація являє розробку до уроку фізики у десятому класі. Демонстрація слайдів дозволяє учням засвоїти характерні особливості міжмолекулярної взаємодії. З допомогою можливостей програми Power Point вдається показати невід'ємні властивості атомів і молекул.

В показ включена інформація про основні положення МКТ, про природу сил міжатомної взаємодії. Текстову інформацію супроводжують тематичні зображення. Ілюстрації спрямовані на засвоєння теми кожним учнем. Школярам також належить виконати ряд завдань та відповісти на кілька запитань, що дозволить сформувати необхідні навчальні навички. Організація матеріалу в даній презентації розвиває вміння аналізувати, міркувати, робити самостійні висновки.

Для проведення уроку були підготовлені чотирнадцять насичених слайдів. Навчальний матеріал розташований за наступним планом:

- тема і мета уроку;

- повторення матеріалу за 7 клас;

- перше і друге положення молекулярно-кінетичної теорії;

- питання для закріплення;

- сила взаємодії частинок;

- індивідуальні завдання;

- висновки;

- домашнє завдання;

- пояснення броунівського руху.