• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 371
  • 13-12-2015, 22:30

Презентація являє собою набір ілюстративного матеріалу до уроків фізики. Розробка покликана познайомити учнів з поняттям питомої теплоти плавлення та одиницею її вимірювання. Показ демонструє фізичні досліди, що містить завдання для закріплення вивченого. Особливістю показу є наявність анімованих елементів на слайдах. 

Миготливі і рухомі предмети привертають увагу школярів, акцентують на найважливішому. Використання презентації в класі сприяє створенню оптимальних умов для успішного засвоєння навчальної теми. Дана робота розвиває уважність, логічність міркувань, уміння робити самостійні висновки.

Навчальна презентація створена на дев'яти яскравих слайдах. Для демонстрації запропоновані наступні розділи розробки:

- тема уроку;
- графік залежності температури льоду від часу нагрівання;
- зміна температури льоду;
- ведення поняття про питомою теплотою плавлення;
- температура твердіння;
- таблиця питомої температури плавлення деяких речовин;
- приклад вирішення завдань;
- завдання для самостійної роботи (у трьох варіантах);
- домашнє завдання.