• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 198
  • 13-12-2015, 22:42

Дана робота створена для проведення уроків фізики. Презентація може використовуватися на навчальних заняттях для знайомства учнів з новою темою, а також на етапі закріплення і повторення теми. Школярі зможуть самостійно вивчити питання, інформація на слайдах досить детальна і доступно викладена. Кожен тематичний блок розробки забезпечений тематичними зображеннями, що ілюструють наукові досліди та фізичні явища. Презентація забезпечує міцне засвоєння законів відбивання і заломлення світла, знайомить з поняттями дисперсії та поляризації. Організація слайдів за допомогою гіперпосилань полегшує управління і забезпечує швидкий перехід до потрібного навчального блоку. Розробка розвиває вміння аналізувати, виховує інтерес до вивчення предмета.

Показ представлений на одинадцяти робочих слайдах. Наступні розділи презентації запропоновані до вивчення:

- принцип Гюйгенса;
- закон заломлення світла;
- закон відбивання світла;
- повне відображення;
- лінза;
- дисперсія кольору;
- інтерференція світла;
- дифракція світла;
- поляризація світла.