• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 216
  • 13-12-2015, 22:47

Презентація призначена для використання на уроках фізики. Розробку може використовувати вчитель для знайомства школярів з новим матеріалом. Учням буде зручно самостійно вивчати слайди і повторювати тему при необхідності. Дана робота містить детальну інформацію по темі, викладену в доступній формі. Презентація розповідає про моделі будови атомів, описує досліди вчених. Використання ефектів анімації на слайдах сприяє кращому розумінню і запам'ятовуванню інформації. Розробка розвиває логічне мислення школярів, здатність до роздумів, аналізу. Демонстрація слайдів познайомить учнів з іменами відомих фізиків, розширить їх уявлення про предмет.

Показ складається з дванадцяти проілюстрованих слайдів. До використання на уроці запропоновані такі логічні блоки:

- перевірка домашнього завдання;
- модель Джозефа Томпсона;
- експериментальна перевірка;
- ідея досліду Резерфорда;
- модель експериментальної установки;
- підсумки експерименту;
- протиріччя моделі;
- висновки досліду Резерфорда;
- недолік планетарної моделі атома;
- ряд питань на закріплення.