• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 276
  • 13-12-2015, 22:49

Презентація в мультимедійній формі знайомить учнів в рамках шкільного курсу фізики з люмінесцентним аналізом.

Цілі презентації освітні, розвиваючі та виховні:

1. Вивчити новий матеріал.
2. Розширити кругозір учнів.
3. Продовжити формування пізнавального інтересу до предмета через використання ІКТ.
4. Інтегрувати отримані знання в систему.

Дане мультимедійне посібник дозволяє учням в повній мірі познайомиться з люмінесцентним аналізом, з тим, що лежить в його основі, з методами, за допомогою яких він здійснюється. Робота логічна, об'ємна, повна, складається з двадцяти одного слайда, містить деякі складні терміни, які розкриваються і пояснюються по ходу подання інформації. Матеріал викладається за схемою "від простого до складного", що сприяє міцному її закріпленню у свідомості учнів.

Структура презентації складається з наступних логічно повних блоків:

1. Визначення поняття "люмінесценція".
2. Види.
3. Діагностика.
4. Методи електронної мікроскопії.
5. Визначення.
6. Електронний мікроскоп.
7. Види мікроскопів.
8. Основні види електронної мікроскопії.
9. Електронно - зондовий мікроаналіз.