• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 198
  • 14-12-2015, 23:18

Презентація "Сила тяжіння і вага" в мультимедійній формі знайомить учнів восьмих класів в рамках шкільного курсу фізики з такими важливими фізичними поняттями як "сила тяжіння" та "вага".

Цілі презентації:

1. Сформувати в учнів розуміння досліджуваних тез.

2. Розвинути стилю фізичного мислення учнів як основу ефективності процесу навчання фізики.

Дана презентація сприяє засвоєнню таких понять як сила, вага тіла і характеристики, властиві їм, розуміння їх різної фізичної природи. Крім того, сприяє формуванню навичок розв'язування фізичних задач. Крім теоретичного блоку в роботу включено перелік питань з досліджуваної теми і одна проста практична задача, яку необхідно вирішити учням. Це дозволяє закріпити засвоєні на уроці знання.

Практично кожен слайд даної роботи проілюстровано, що значно доповнює і збагачує його зміст, адже тут має місце не просто сухий виклад фактів, додатково це робить урок більш цікавим для учнів.

Структура презентації складається з наступних логічно повних блоків:

1. Основні терміни.

2. Сила тяжіння.

3. Вага тіла.

4. Відмітні особливості.

5. Практичне завдання.