• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 264
  • 14-12-2015, 23:53

Презентація присвячена вивченню питання фізики. Робота допомагає проведенню уроку на всі етапах. Показ служить пред'явлення нових фізичних понять, вчить розраховувати густину та масу тіла. Складний матеріал представлений в доступній формі. Учень може навіть самостійно переглянути слайди та вивчити дану тему у разі, якщо не міг бути присутнім на занятті в школі. Розробка допоможе також на етапі повторення матеріалу, підготовки до іспиту. 

Показ починається з демонстрації фізичних дослідів, що дозволяє ввести учнів у тему і спільно сформулювати тему і мету уроку. Подальше розташування теорії від простого до складного закріплює урок і формує навчальні навички. Виховне значення презентації полягає у прищепленні інтересу до предмета і прагнення проявити знання на практиці. Заключне завдання пропонує школярам обчислити щільність мила у ванній.

Розробка складається з дев'ятнадцяти слайдів. Показ здійснюється за таким планом:

-введення поняття щільності;
-маса;
-обсяг;
-формули для обчислення;
-завдання на закріплення;
-тести для контролю засвоєння теми;
-запитання для повторення.