• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 150
  • 15-12-2015, 18:55

Презентація підготовлена до показу учнем одинадцятого класу. Показ слайдів може бути використаний на уроках фізики, елективних курсах або для самостійного вивчення. У роботі детально розглянута тема, слайди містять вичерпний матеріал. Розробка дає уявлення про природу звуку, розповідає про застосування результатів наукових досліджень даної області для життя людини, розвитку технічного прогресу.

Презентація пропонує до вивчення двадцять шість слайдів. Інформація розташована згідно наступного плану:

-звук;
-звукові хвилі;
-швидкість і висота звуку;
-акустика;
-поширення коливань у повітрі;
-ультразвук;
-інфразвук.

Матеріал розробки викладений у доступній для кожного учня формі. Тексти легко читати, вони містять списки, заголовки, поділ на абзаци. Засвоєнню вивченого сприяють ілюстрації. Тут представлені схеми, таблиці, діаграми, малюнки, тематичні картинки. На останньому слайді присутнє посилання для проходження тесту з теми, глядачам надається шанс перевірити, наскільки вони володіють матеріалом.