• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 225
  • 16-12-2015, 23:05

Презентація являє собою практичний мультимедійний посібник для розв'язування задач з курсу фізики дев'ятого класу загальноосвітньої школи. Цілі уроку - розвинути практичні навички вирішення якісних, кількісних задач; сформувати логічне мислення при аналізі сценарію завдань, алгоритмізації рішення, реалізації схеми; провести моніторинг ступеня успішного освоєння теоретичних знань, сприяти формуванню навичок спілкування в колективі, природничо-наукового світогляду учнів. 

Відмінною особливістю матеріалу є націленість на розширення кругозору школярів, подання відображення фізичних задач не тільки в повсякденному житті, але в усній народній творчості, приказках, прикметах, міфах, казках, легендах. Презентація дозволить учням відпрацювати навички розв'язування задач, захопитися фізикою, допоможе актуалізувати знання, побачити прояв законів фізики в навколишньому світі.

Урок проходить за планом:

1. Самостійна робота

2. Рішення завдань

3. Підведення підсумків