• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 203
  • 16-12-2015, 23:17

Презентація призначена для демонстрації на уроці фізики в десятому класі. Мета заняття - розповісти учням про історію відкриття броунівського руху, його характеристики та властивості, про взаємодію частинок тіла в різних агрегатних станах.

Мультимедійна форма подання матеріалу передбачає використання навчально-методичного посібника з основним курсом фізики для ознайомлення з матеріалом, виконання вправ, текст презентації може бути використаний самостійно як стислого конспекту по темі. Матеріал викладений доступною мовою, добре структурований, доповнено таблицями, ілюстраціями, що сприяє наочності, краще освоєння теми.

Презентація допоможе учням легко опанувати новий матеріал, дізнатися про властивості різних агрегатних станів, обумовлених взаємодією молекул речовини, систематизувати отримані знання, запам'ятати ключові положення теми.

Представлена інформація розділена на наступні пункти:

1. Броунівський рух
- історія відкриття,
- теоретичне обґрунтування,

2. Сили взаємодії
- тяжіння,
- відштовхування,
- електрично нейтральні молекули,

3. Агрегатні стани, їх властивості
- будова газів,
- рідин,
- твердих тіл (кристалічна решітка).