• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 290
  • 18-12-2015, 17:36

Презентація "Електризація тіл" знайомить учнів з фізичним явищем електризації в рамках шкільного курсу. Мета презентації - в наочній, цікавій формі дати учням емпіричні основи електростатики, зробивши акцент на історії відкриття явища, механіки процесу наукового відкриття, контексті, передумовах. 

Презентація містить теоретичний матеріал, історичні довідки, достатня кількість художніх ілюстрацій, схематичних анімованих зображень, що сприяє кращому освоєнню, розуміння, запам'ятовування інформації, готує основу для подальшого поглибленого вивчення, включаючи рішення прикладних задач. Презентація допоможе учням успішно засвоїти тему, розширити кругозір, поглянути на фізику з боку історичного контексту, пізнати механіку відкриття.

Матеріал презентації розбитий на три частини:

1. Історія спостереження, відкриття, дослідження електризації
- Стародавня Греція, Фалес,
- Англія, Вільям Гільберт,
- Франція, Шарль Дюфе,
- Америка, Бенджамін Франклін.

2. Теоретичний матеріал
- діелектрики,
- тертя,
- властивості наелектризованих тіл,
- види зарядів,
- блискавка,

- статичну електрику.

3. Закріплення вивченого матеріалу
- контрольний опитування,
- завдання на доповнення визначень,
- якісні завдання.