• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 339
  • 18-12-2015, 17:44

Презентація «Види теплопередачі. Конвекція» ставить своєю метою в простій і доступній формі пояснити ці фізичні явища учням, незалежно від їх рівня підготовки. Велика кількість барвистих ілюстрацій з докладними поясненнями і тренувальні вправи допоможуть учня швидко і успішно засвоїти запропонований матеріал.

На початку презентації ставляться питання з повсякденного життя, які логічно підводять до формального визначення конвекції.

У другій частині презентації детально розглянуто явище морського бризу з точки зору досліджуваного розділу фізики. Малюнки і схематичне зображення процесу суттєво полегшують розуміння матеріалу.

Наступні приклади ілюструють ефект конвекції (тяга печі) та її застосування в системі побутового опалення.

На закінчення учням пропонується три фізичних прикладу-задачі з повсякденного життя на роздуми і логічний аналіз у рамках представленого на уроці матеріалу. Рішення цих завдань вимагає повторення матеріалу, а знаходження відповіді допомагає більш глибокому розумінню суті такого фізичного процесу як конвекція.