• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 614
  • 18-12-2015, 17:46

Розробка у вигляді презентації призначається для уроку фізики при знайомстві з початковими відомостями про будову речовини. Певних вказівок на навчально-методичний комплекс не міститься, так що матеріал універсальний.

АДРЕСНА СПРЯМОВАНІСТЬ

Презентація може активно використовуватися:

- вчителями фізики, що викладають початковий курс даного предмета: у розробці не просто проаналізовано процеси тяжіння і відштовхування, але й наведені приклади даних явищ з життєвого досвіду;

- учнями, яким сподобався цей предмет і які хотіли б розширити для себе межі навчального матеріалу з даної теми.

ЗМІСТ

Розробка включає в себе 11 слайдів, тезисно містять матеріал уроку. Ілюстрацій порівняно небагато. Тут можна знайти наступну інформацію:

1. Що таке молекули?

2. Як відбувається їх взаємодія один з одним?

3. Що буває, коли ми розламуємо або розриваємо щось?

4. Як побачити процеси взаємодії молекул?

5. Від чого залежить процес тяжіння?

- від речовини;

- від відстані між частинками.

6. Сутність явища відштовхування.

7. Приклади з життя.

8. Змочування твердого тіла рідиною.

Презентація допоможе учням засвоїти новий матеріал дуже швидко і легко.