• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 1 207
  • 18-12-2015, 17:47

Презентація "Конвекція. Випромінювання" в цікавій та доступній формі розповідає учням 8 класу про двох фізичних явищах, зберігаючи повноту викладу матеріалу і точність у формулюваннях визначень і описів відповідних процесів. Виклад теми побудовано у формі діалогу з учнями, включає приклади випромінювання і конвекції з повсякденного життя, наочні досліди і цікаві факти існування цих явищ у живій природі, а також їх використання в сучасній техніці.

I Конвекція

Вступна частина у формі "питання-відповідь" підводить до формулювання поняття конвекції, що пояснює буденні явища. Теоретичне визначення продовжено інформацією про два види конвекції.

Фізичний досвід з фотографіями процесу і поясненнями на кожному етапі наочно ілюструє описуване явище, дається його пояснення з точки зору досліджуваного предмета.

II Випромінювання

Друга частина презентації присвячена явищу випромінювання. Наведено теоретичне визначення поняття, розкрито основні властивості випромінювання і поглинання тілами теплового випромінювання.

Наприкінці представлені цікаві факти про вищеописаному явище з тваринного світу і області передових технологій.