• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 231
  • 18-12-2015, 17:51

Презентація навчить старшокласників знаходити швидкість об'єкта, який володіє прямолінійним рівномірним рухом. Мета заняття – вивчити явище, запам'ятати формули, навчитися вирішувати завдання.

Школярі згадують матеріал минулого уроку. Він стосується шляху, часу, модуля вектора. Учням дають текст із пропусками, на місце яких потрібно поставити фізичні визначення. Розглядається визначення рівномірного прямолінійного руху. Для більшої наочності демонструються ілюстрації з об'єктами, що здійснюють даний вид руху. Йдеться про термін «швидкість», яка є головною характеристикою, що відрізняє різні тіла, що рухаються рівномірно. Показана формула обчислення швидкості. Вона дорівнює відношенню між шляхом і часом. 

Швидкість – векторна величина. СІ позначає одиницю вимірювання швидкості як метр в секунду. Показано відношення між прямолінійним рухом і швидкістю. Йдеться про основної задачі механіки, проекціях швидкості (негативних і позитивних), рівняння руху, наводяться приклади. 

Демонструються графіки залежності величин вимірювання руху. Запам'ятавши всі необхідні формули, учні розв'язують задачі на рух.