• admin
  • Комментариев: 0
  • Просмотров: 297
  • 18-12-2015, 17:53

Презентація допоможе вчителеві провести урок за темою зв'язку між фізикою і технікою. Мета доповіді – показати тісний взаємозв'язок між позначеними в заголовку науками.

Урок починається з фронтального опитування з питань минулого уроку. Учні згадують визначення ціни поділки шкали, порядок дій для виконання даної операції, похибки вимірювань.

Учитель говорить про тісний зв'язок фізики з технікою. Наприклад, багато відкриттів в області фізики сильно вплинули на технічний прогрес. Яскравим прикладом служить винахід двигуна внутрішнього згорання. Він був створений в рамках вивчення теплових явищ. Багато побутові предмети, гаджети, обладнання було сконструйовано після вивчення світлових явищ, звуку, електрики. 

Техніка теж має величезний вплив на фізику: вдосконалені прилади допомагають точніше досліджувати фізичні явища. Завдяки освоєнню космосу, конструювання ракет, шатлів з'явилося більше можливостей вивчення фізичних явищ всередині космічного простору. Розглядаються основні етапи розвитку фізики як науки від Ньютона до Ейнштейна.